» Kallelse till årsmöte

Össeby-Garns Skytteförening håller årsmöte fredagen den 17 februari 2023 kl 19.00 i föreningslokalen på skjutbanan.

Sedvanligt program med mötesförhandlingar (föredragningslista enligt föreningens stadgar 21 § som finns på denna webbsida) och servering. Möteshandlingarna tillgängliga i förväg genom kontakt med Börje Sjöman, 070-6105171.

De som önskar vara med på förplägnaden får gärna föranmäla sig till Börje på samma nummer senast tisdagen den 14 februari (för själva årsmötet behövs dock ingen anmälan).

Välkomna!

» Nyårsskjutning

Resultaten från nyårsskjutningen på trettondagen blev följande.

Kikarklassen: Åke Gustafsson 28 tr, Pelle Jansson 2 tr.

Diopterklassen: Mattias Lagebäck 26 tr, Börje Sjöman 22 tr, Mats Fredriksson 21 tr, Bengt Granberg 18 tr, Erik Hübner 4 tr, Magnus Sehlberg 2 tr.

Mål och avstånd: C30 300 m (ligg), 1/8 250 m (ligg), 1/7 215 m (ligg), B65 mini 100 m (ligg), 1/6 horisontell 300 m (ligg); föregånget av inskjutning på C30 300 m.

» Artikel ur Vallentuna Nya

"Det smattrar hos Vallentunas äldsta förening" från 3 november.
Om ungdomsskyttet i föreningen.

https://vallentunanya.se/sport/det-smattrar-hos-vallentunas-aldsta-foren...

» Långhållsbanan bokad

Långhållsbanan är bokad lördagen den 29 oktober hela dagen för tävling, då enskild inskjutning eller träning inte kan förekomma.

» Luftgevär

130207.8

På Torsdag 15e September startar vi upp Luftgevärssäsongen.Anmälan 17.30 till 18.30.

Prenumerera på innehåll