Bli medlem

Skyttekort/Tävlingslicens
 • För skjutning på Össeby-Garns Skytteförenings skjutbana krävs godkänt medlemskap.
 • Bli medlem genom följa instruktionerna på formuläret för ansökan.
 • Kvitto på inbetald årsavgift ska alltid tas med som medlemsbevis vid nyttjande av banan.
 • Medlemskap för omyndig kräver målsmans godkännande.
 • Tävlingslicens är obligatoriskt för skyttar 15 år och äldre som vill delta i tävlingar utanför föreningen (se Skjutprogram).

Avgifter:

 • 500 kr per kalenderår i medlemsavgift för vuxna (efter godkännande) eller 300 kr per kalenderår i medlemsavgift för ungdomar till plusgiro 7 85 71-7.
  (avgift betald fr.o.m. november innevarande år gäller även för nästkommande år)
 • 50 kr i engångs provavgift för Skyttekort Gevär.
  (krävs för Tävlingslicens)
 • 300/150 kr per kalenderår för Tävlingslicens.
  (avgift betald fr.o.m. oktober innevarande år gäller även för nästkommande år)

Medlem med Skyttekort ska anmäla detta inkl. personnummer i mail till föreningen för registrering hos Svenska Skyttesportförbundet.
Registreringen krävs för ansökan av Tävlingslicens.