Kontaktpersoner

Össeby-Garns Skytteförening
osseby.skytte@gmail.com

Börje Sjöman
Ordförande, Banansvarig
borje.sjoman@telia.com
Bostad: 08-512 411 42
Mobil: 070-610 51 71


Stefan Bornholm
Vice ordförande
osseby.skytte@gmail.com
Mobil: 070-766 40 52

Mats Fredriksson
Ungdomsansvarig
mats.j.fredriksson@outlook.com
Mobil: 073-708 07 94

Simon Lundmark
Kassör
kassor@osseby-skytte.se