Kallelse till Årsmöte

Össeby-Garns Skytteförening håller Årsmöte torsdagen den 15 februari 2024 kl 19.00 i föreningslokalen på skjutbanan.

Sedvanligt program med mötesförhandlingar (föredragningslista enligt föreningens stadgar 21 § som finns på denna webbsida) och servering. Möteshandlingarna tillgängliga i förväg genom kontakt med Börje Sjöman, 070-6105171.

De som önskar vara med på förplägnaden får gärna föranmäla sig till Börje på samma nummer senast tisdagen den 12 februari (för själva årsmötet behövs dock ingen anmälan).

Välkomna!