Skjuttider

Uppdatering den 28 oktober 2023, följande gäller.

INSKJUTNINGSBANAN (den nya med 100-metersavstånd): Skjutbänken är flyttad hit från det gamla stället. Skjutning får ske med vapen upp till klass 1 alla dagar från kl 9.00 till solens nedgång. Särskild ingång till denna bana från Skyttevägen. ENLIGT POLISTILLSTÅNDET ÄR DET ENDAST TILLÅTET ATT SKJUTA FRÅN 100-METERS AVSTÅND PÅ DENNA BANA - EGNA MÅL PÅ KORTARE AVSTÅND FÅR INTE FÖREKOMMA.

LÅNGHÅLLSBANAN: Skjutning får ske med vapen upp till klass 1 alla dagar från kl 9.00 till solens nedgång. ENLIGT POLISTILLSTÅNDET ÄR DET ENDAST TILLÅTET ATT SKJUTA FRÅN FRÅN DE FASTA SKJUTPLATSERNA. 100-METERSSKYTTET HÄNVISAS NUMERA TILL DEN SÄRSKILDA 100-METERSBANAN (SE OVAN).

KORTHÅLLSBANAN: Skjutning får ske alla dagar från kl 9.00 till solens nedgång, dock endast med kaliber .22. ENLIGT POLISTILLSTÅNDET ÄR DET ENDAST TILLÅTET ATT SKJUTA FRÅN 50-METERS AVSTÅND PÅ DENNA BANA.