Skjutning tillåten igen!

Tjälen har släppt. Nu går det att skjuta på både långhålls- och korthållsbanorna.