OBS: Ingen skjutning från 200 och 300 meter vecka 37 och 38, den 10–21 september!

Måndagen den 10 september påbörjas avverkning på långhållsbanan, till höger (sett i skjutriktningen) mellan 200- och 300-metersskjutplatserna. Materialet samlas ihop i högar under lördagen den 15 och söndagen den 16 september, varefter flisning görs under veckan därpå, till och med fredagen den 21 september. Åtgärden avser förberedelse för anläggande av bullervall.

Skjutning från 100-metersvallen kommer däremot att kunna ske som vanligt.