Klart för uppförande av bullervallar

Föreningen har tecknat avtal med Swerock (ett företag i PEAB-koncernen) om uppförande av bullervallar på skjutbanan. Arbetena planeras att påbörjas i augusti och pågå i olika omgångar på vardagar under tre år. Vi kommer att informera kontinuerligt på denna webbsida om de tider då skjutbanan måste vara stängd för projektets utförande. Vi ber om överseende med de olägenheter som kommer att uppstå, men som syftar till att säkra skjutbanans framtid och minska på bullret i förhållande till omgivningen.