Frånvarobesked

För att underlätta för våra ledare, vill vi att alla ringer senast samma dag och meddelar utifall man inte kan komma på träningen.
Lämna meddelandet på vår telefonsvarare på 08-510 253 15.